Logotype Program Biljetter Medlemssidor

Mjölby Stadsmusikkår

Mjölby Stadsmusikkår

Orkestern

Mjölby Stadsmusikkår är en symfonisk blåsorkester med en modern besättning. I den ordinarie uppställningen ingår fulla trä- och brassektioner och ett stort slagverkverk.

Orkesterns repertoar spänner över ett mycket brett register och omfattar såväl visor och folkmusik som underhållningsmusik och marscher. Sedan många år ger musikkåren en nyårskonsert med inspiration från Wien. Utöver den ger orkestern varje vår och höst egna konserter med skiftande innehåll. En stor del av repetitionsarbetet läggs på originalmusik för blåsorkester. Som belöning har orkestern fått två originalverk skrivna för sig, "Farina Pagus" av Csaba Deak och "La Marcia Azzurro" av Örjan Fahlström.

Orkestern har genom åren samarbetat med flera kända ensembler, dirigenter, sångare och instrumentalister, däribland Östgöta Blåsarsymfoniker, Torgny Hanson, Mats Janhagen, Jon Terje Svendsen, Loa Falkman, Sofia Källgren, Tua Åberg, Hans Josefsson, Stefan Ljungqvist, Magnus Bäcklund och Lars Roos. Orkestern finns dokumenterad på skiva. En skivförteckning finns under länken inspelningar i menyn till vänster.

Musikkåren har tävlat flitigt. Tävlingsdebut gjordes i Danmark 1953, men det är under de senaste decennierna framgångarna kommit. Första gången orkestern vann svenskt mästerskap var 1982, senast 2000. En ännu större tävling är World Music Contest (WMC) i holländska Kerkrade. Där tävlar världens bästa blåsorkestrar vart fjärde år. 1981 och 1989 vann orkestern första pris i första divisionen. Vid deltagande i WMC 2001 erövrades ett andrapris.


Föreningen

Mjölby Stadsmusikkår är en ideell förening, en av hörnpelarna i Mjölby kommuns kulturliv. Föreningen bildades 1960 genom sammanslagningen av föreningarna ABF:s Musikkår och Mjölby Janitscharkår. ABF:s Musikkår startades 1938 och Mjölby Janitscharkår 1945. Föreningen räknar därför 1938 som året för grundandet.

Föreningens verksamhet finansieras till största delen av gager och biljettintäkter från egna arrangemang, men även sponsring och bidrag är viktiga inslag. Organisationens största utgiftsposter är hyror och kostnader för noter, instrument och scenkläder. Mjölby Stadsmusikkår samarbetar med Mjölby kommun och dess musikskola för att säkra återväxten. För detta samarbete får föreningen ett kommunalt bidrag. Genom avtal med Kultur- och fritidsnämnden engageras orkestern också för framträdanden i kommunen vid några speciella tillfällen. Mjölby Stadsmusikkår får genom Sveriges Orkesterförbund anslag från Statens Kulturråd. Anslaget fördelas mellan arrangörer som engagerar kvalificerade frilansande solister, det kan vara instrumentalister, sångare och dirigenter.

Det löpande arbetet, vid sidan av muciserandet, sköts vid sidan av styrelsen, av olika kommittéer och arbetsgrupper. Sålunda har föreningen en kommitté för repertoarfrågor. Det finns också grupper för scenbyggnad, biljettförsäljning, servering, transporter och marknadsföring. I princip är varje aktiv musiker med i någon arbetsgrupp. Föreningens ordförande sedan våren 2023 är Frans Rothman. Mjölby Stadsmusikkår ingår i Mjölby Musikråd och är medlem i Sveriges Orkesterförbund och Lindbladssällskapet.

Logotype MSMK

Våra samarbetspartners

Blåklintsbuss