Logotype Program Biljetter Medlemssidor

Mjölby Stadsmusikkår

Mjölby Stadsmusikkårs MS-stiftelse

Mjölby Stadsmusikkårs MS-stiftelse har 2008 instiftats på initiativ från Marléne Malmberg. Marlene spelar flöjt i orkestern och har själv sjukdomen Multipel Skleros. Ändamålet med stiftelsen är att den skall ge möjlighet till rehabilitering och ökat välbefinnande för MS sjuka i västra Östergötland.

Grundkapitalet för stiftelsen utgörs av det överskott som inbringades vid konserter med Mjölby Stadsmusikkår 2007-03-17. Stiftelsen är öppen för nya insättningar, varför bidrag och donationer från enskilda och företag ger stiftelsen möjlighet att växa. Vill du bidra, sätt in ditt bidrag på Plusgiro 4 56 09-5 och ange Mjölby Stadsmusikkårs MS-stiftelse, nr:94034 på talongen.

Landstinget i Östergötland förvaltar stiftelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar, se nedan.

Ansökan om utdelning

För att kunna söka bidrag från stiftelsen ska du vara bosatt i den västra delen av Östergötland (Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner).

Ansökan lämnas skriftligen senast 31 oktober till Neurologmottagningen vid Motala lasarett.

Har du några frågor, kontakta sjuksköterska Åsa Ebbesson.
Telefon: 010-104 72 98


Ansökningsblankett (PDF)

Stadgar för Mjölby Stadsmusikkårs MS-stiftelse

§ 1 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att ge möjlighet till rehabilitering och ökat välbefinnande för MS-sjuka i västra Östergötland (Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner). Medel kan sökas för rehabilitering och/eller ökat välbefinnande inom och utom landet.

Stiftelsens medel är ej avsedda för forskning.

§ 2 Förvaltning

Landstinget i Östergötland ska förvalta stiftelsen. Stiftelsens medel ska förvaltas på betryggande sätt så att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning.

§ 3 Utdelning

Utdelning av stiftelsens medel ska påbörjas omgående efter stiftelsens bildande. Utdelade medel kan delas på en eller flera sökanden. Förvaltaren bör i samråd med överläkare på neurologmottagningen vid lasarettet i Motala, fördela medlen mellan de sökande.

Utdelning sker 1 gång per år.

Minst en tiondel av den årliga avkastningen ska tillföras kapitalet.

Återstående avkastning får användas till stiftelsens ändamål.

§ 4 Ansökan

Ansökan kan göras 1 gång per år (skriftligt), senast 31 oktober.

§ 5 Återkoppling

Om stiftaren så begär, ska förvaltaren ge besked om hur många som sökt medel, hur många som beviljats medel, hur stor summa som delats ut, till vilket ändamål medlen delats ut, samt stiftelsens ekonomiska utveckling.

§ 6 Revidering

Förvaltaren kan vid behov revidera stiftelsens stadgar under förutsättning att ändringen inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseförordnandet. För det fall landstingets organisation eller kommun- och länsindelningar ändras kan förvaltaren besluta att stiftelsens destinatärkrets ändras för att motsvara stiftarens ursprungliga intentioner.


Stadgarna som PDF
Stiftelseförordnande som PDF

Logotype MSMK

Våra samarbetspartners

Blåklintsbuss